Selecteer een pagina
Katapult
Branding, Design, Strategy

Aanjagers van kennis voor morgen

Op 21 november 2016 werd KATAPULT onthuld door Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Katapult is het grootste netwerk van aanjagers uit onderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Een samenwerkingsverband met als doel onderwijs met de praktijk te verbinden. We leven in een snel veranderende wereld. Beroepen komen en gaan, kennis veroudert in rap tempo. Daardoor groeit de kloof tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Om die kloof te overbruggen is lef nodig: nieuwe oplossingen, anders denken.

Begin dit jaar schreef Platform Bèta Techniek een pitch uit voor een naam en branding van dit netwerk van mensen in het onderwijs en onderzoek, ondernemers en de overheid. Funcke creatieve partners spande aan, richtte en won de pitch.

De opdracht
Platform Bèta Techniek geeft in opdracht van onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken uitvoering aan landelijke beleidsprioritering op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt met een nadruk op bèta/techniek. Het platform koos ons bureau om een nieuwe naam met duidelijke branding te bedenken voor het nieuwe kennisnetwerk.

Interactieve workshop
In een interactieve workshop ontwikkelde ons team samen met Platform Bèta Techniek de waardepropositie van het merk. Dit is een uitwerking van de gekozen positionering met unieke waarden voor de doelgroep. Het geeft antwoord op vragen als: Voor wie is het product of dienst bedoeld, wat is de behoefte van de doelgroep en op welke manier voorziet het product of dienst in deze behoefte?

HALLO, WIJ ZIJN KATAPULT.
Wij zijn een netwerk van aanjagers uit onderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Onze samenwerkingsverbanden verbinden onderwijs met de praktijk. We zijn er voor en door elkaar, samen gaan we sneller. Zo versnellen we de beweging naar het beroepsonderwijs en beroepspraktijk van morgen.

Conceptontwikkeling van het merk
De antwoorden op de vragen van de workshop zijn de basis geweest voor de naam Katapult, de conceptontwikkeling van het merk en eenduidige communicatie wat het merk de doelgroep biedt. Met een duidelijke pay-off: aanjagers van de kennis voor morgen. Wij zijn ervan overtuigd dat Katapult als krachtige overkoepelende merknaam en de opvallende branding bijdragen aan een betere samenwerking en versnelling in beweging naar het beroepsonderwijs en beroepspraktijk van morgen.