Selecteer een pagina
Rijkswaterstaat
Animation, Campaign, UX, Website

Sneller van Amsterdam naar Hoorn

De Corridorstudie Amsterdam – Hoorn verkent de mogelijkheden om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Met de studie leveren Rijkswaterstaat en partners inzichten om te kunnen bijdragen aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Initiële vraag
‘We moeten de komende jaren samen met alle betrokkenen een pakket met maatregelen samenstellen dat voor de gestelde opgave het beste is. Wat zijn in dit traject de mest geschikte communicatiemiddelen, hoe geven we gezicht aan de studie en op wat voor manier nemen we betrokkenen het beste mee in de samenstelling van het pakket. Daarnaast willen we inzicht geven in alle maatregelen die overwogen worden. Van investeringen in de fiets, het OV en gedragsverandering van gebruikers, tot het investeren in het hoofdwegennet en onderliggend wegennet.’

Funcke adviseerde tijdens dit traject en fungeerde als klankbord. We hebben antwoorden geformuleerd en uitvoering gegeven aan de vragen: Wat voor communicatiemiddelen zetten we in?  Hoe zien deze er uit? Wat is de boodschap? en Wat zijn de juiste communicatiemomenten?

Resultaat
Om betrokkenen inzicht te geven in de verschillende stakeholders en de rolverdeling realiseerde Funcke een animatie die de complexe materie op een aansprekende manier voor het voetlicht brengt. Om inzichtelijk te maken waar de partners van Rijkswaterstaat in de regio mee bezig zijn en waar raakvlakken liggen met de corridorstudie Amsterdam-Hoorn brengen we in de animatie de reis van Amsterdam naar Hoorn in beeld. Na de reis heeft de kijker een goed beeld wie er bij het project betrokken zijn, wie verantwoordelijk is/zijn en wat de raakvlakken van de diverse partijen zijn.

Interactieve kaart
Om alle verschillende maatregelen en projecten op een rij te zetten voor betrokken partijen en geïnteresseerden hebben we een inteactieve kaart ontwikkeld waarin een aantal functionaliteiten zijn geïmplementeerd die gericht zijn op het filteren van gewenste informatie.