Selecteer een pagina
Spoorzone Delft
Branding, Campaign, Service design

Volg de veilige route in het verkeer

Tot in 2018 wordt gewerkt aan de openbare ruimte van Spoorzone Delft. Dit gaat gepaard met diverse wegwijzers, verkeersborden, markeringen en afzettingen. Na veel veranderingen in situaties blijft voorzichtigheid geboden. Daarom klopte de Projectorganisatie Spoorzone Delft (gevormd door de gemeente Delft en ProRail) bij ons aan voor een campagne om iedereen in de spoorzone te attenderen op het veilig gebruik van de routes in het gebied.

Oriëntatie conceptuitwerking
Hoe verleiden we passanten tot het volgen van de veilige route bij omleidingen in het verkeer? Wat werkt? Extra borden, wegwijzers of belijning? Tijdelijk een verkeersregelaar? We weten dat de mens niet altijd rationeel en weloverwogen beslissingen maakt. Veel van onze beslissingen worden geleid door onze automatische, intuïtieve geest. De uitdaging is om hier adequaat op in te spelen.

Nudging techniek
Funcke heeft bij de uitwerking van de campagne gebruikgemaakt van de motivatietechniek Nudging. Hierbij wordt onbewust gedrag bewust beïnvloed. Letterlijk vertaald is een “nudge” een zacht duwtje in de juiste richting. Een mooi voorbeeld van nudging in het verkeer zijn de aftellende stoplichten of de borden met Dick Bruna-tekeningen. Volgens deze methode ontwikkelden we de campagne “Volg de veilige route – veiliger voor iedereen”.

Langgerekte teckel als nudge
We bedachten een herkenbaar symbool: een langgerekte teckel met rode markering. De opvallende rood-witte markering roept qua vorm, kleur en lengte de associatie op met veiligheid. Het langwerpige hondje fungeert tevens als richtingaanwijzer. Zowel op straat als via de website en de nieuwsbrieven wordt het belang van veilig gedrag onderstreept in beeld en tekst. Met deze campagne kweekt Spoorzone Delft begrip voor de werkzaamheden en de omleidingen die daar onvermijdelijk bij horen. De boodschap is: “Laten we het samen veilig houden”.