Selecteer een pagina
Woonzorg
Branding, Design, Strategy, Website

Het gezicht van onze mensen

Begin 2017, toen Funcke een praatplaat ontwikkelde ter ondersteuning van het Ondernemingsplan Woonzorg 2017-2022, is Woonzorg gelijktijdig met de nieuwe strategie een andere weg ingeslagen wat betreft de visuele representatie. Vorm en communicatie zijn meer afgestemd op de nieuwe strategie en handelswijze. Ook het jaarverslag 2017 heeft duidelijke kenmerken van nieuwe keuzes. Er is in het verslag goed te zien hoe het gezicht van Woonzorg anno 2018 vorm heeft gekregen.

De opdracht
Ontwikkel een creatief concept dat te vertalen is naar de verschillende verschijningsvormen van het Woonzorg Nederland jaarverslag 2017.

Warm en betrokken
Bij Woonzorg Nederland werken warme, betrokken en geloofwaardige mensen die het belang inzien van dialoog en contact en bovenal maatschappelijk betrokken zijn.  De toewijding van deze intrinsiek gemotiveerde medewerkers zagen we niet terug in de bestaande communicatie uitingen. Funcke heeft deze mensen een grotere rol gegeven in het concept en de uitstraling van Woonzorg. Hiermee ontstond een geheel nieuwe insteek voor het jaarverslag met een persoonlijk gevoel en een gezicht van medewerkers, bewoners en partners.

Online aandacht
Naast een vormgegeven en gedrukt jaarverslag wilde Woonzorg ook meer toegankelijkere en dynamischere afgeleiden beschikbaar stellen, zodat de essentie van de verslaglegging onder een bredere doelgroep deelbaar wordt. Zo ontstond een online terugblik op 2017 in 12 clusters, met daarin de resultaten op regionaal niveau. Gebruiksgemak en functionaliteit dienden als basis voor de kaart.