Project omschrijving

Goed Samenleven

Woningcorporatie Portaal draagt meer dan ooit bij aan goed samenleven. Wij ontwikkelden samen met Portaal het platform Bijdragen aan goed Samenleven. Een online platform waar bezoekers verrast worden en toegevoegde waarde vinden op alle onderwerpen waar Portaal een sterke bijdrage aan levert. Denk aan samenwerken, relatie met bewoners, inclusieve buurten, passend wonen en duurzaamheid. Tevens is het platform een plek om kennis en innovaties te delen met stakeholders, bewoners, medewerkers en bijvoorbeeld onderwijs of de branchevereniging.

Back to brands